Vilayət işığında 25. Nəhcülbəlağənin 20-ci xütbəsinin şərhi. Höccətül-İslam Seyid Həsən Abidiyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *