Vilayət ayələri 17. Mərifət və ixlasın davamlı olmasının əhəmiyyəti. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *