Ramazan rəhmət ayı 24. Təqvanın mahiyyəti və xüsusiyyətləri. Höccətül-İslam Ağadadaş Müslimov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *