Ramazan rəhmət ayı 22. Qədr gecəsinin əhəmiyyəti Höccətül-İslam: Cəbrayıl Abıyev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *