Ramazan rəhmət ayı 16. Ramazan Allahın bəndələrdən istəkləri. Höccətül-İslam Yalçın Əliyev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *