Ramazan rəhmət ayı 12. Oruc tutanlara vəd olunan mükafatlar. Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *