Qureyş mömini. Həzrət Əbu Talibin (ə) vəfatı. Əbu Talibin islama xidmətləri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digər videolar