Qədir-Xum Vilayət bayramı 2.Höccətül-İslam Məhəmmədtəqi Söhrabifər. Əhli-Beyt şairi Şirullah Heydəri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *