Orucun hökmləri 22. İlahi hökmlərə etinasızlıq. Höccətül-İslam Əliriza Qeybi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *