Orucun hökmləri 2. İlahi əmrlərə itaətin əhəmiyyəti. Höccətül-İslam Əliriza Qeybi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *