Mərifət çeşməsi 38. Həyatın fəlsəfəsi: ağrılı ya acılı. Ekspert: Doktor Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *