Mərifət çeşməsi 2. İslami dəyərlər ümumbəşəridir . İlahiyyatçı-alim Zülfüqar Mikayılzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *