Mərifət çeşməsi 108. İslamda Sileyi-Rəhm. Höccətül-İslam Səid Həbibzadə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *