Məkarimul-əxlaq 51. Özünü bəyənməkdən uzaq olmaq . Höccətül-İslam Ağadadaş Müslimov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *