Məkarimul-əxlaq 39.Ruzini azaldan amillər və onların əlacı. Höccətül-İslam Ağadadaş Müslimov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *