Məkarimul-əxlaq 34. Allahdan başqasına möhtac olmamaq. Höccətül-İslam Ağadadaş Müslimov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *