İslam tarixi və təhlillər 7. Cahiliyyət dövründə din anlayışı.Şamil Fərəməzoğlunun təqdimatında

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *