İslam tarixi və təhlillər 6. Qəbilə yaşayışının xüsusiyyətləri.Şamil Fərəməzoğlunun təqdimatında

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *