İslam tarixi və təhlillər 5 İslamaqədərki ərəblərin ictimayi qurluşu.Şamil Fərəməzoğlunun təqdimatında

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *