İslam tarixi 32. Hicrətdən öncə baş verən hadisələr. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *