İslam tarixi 28. Müsəlmanların Həbəşəyə pənah aparması. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *