İslam tarixi 26. Müsəlmanların Həbəşəyə ikinci hicrəti. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *