İslam tarixi 25. Məkkə müşriklərinin müsəlmanlara qarşı təzyiqləri. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *