İslam tarixi 24. Qureyşin Peyğəmbərə (s) təzyiqləri. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *