İslam tarixi 22. Həzrət Peyğəmbərə (s) ilk iman gətirənlər. Dr. Rafael Hüseynov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *