İslam tarixi 16. Həzrət Peyğəmbərin (s) Xədicə xanımla evliliyi. Şamil Fərəməzoğlunun təqdimatında

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *