İslam tarixi .12.Əbdülmüttəlibin zəmzəm quyusunu aşkar etməsi..Şamil Fərəməzoğlunun təqdimatında.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *