İbadətin şirinliyi 8.Haram qidanın ibadətin şirinliyinə təsiri.Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *