İbadətin şirinliyi 7.Halal və haramlara riayət etməyin əhəmiyyəti.Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *