İbadətin şirinliyi 5. Haram qidanın ruha mənfi təsirləri.Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *