İbadətin şirinliyi 18. Bədgümanlığın fəsadları. Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *