İbadətin şirinliyi 13. Ağvalideyinlik və onun növləri. Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *