İbadətin şirinliyi 12. Şübhəli qidalardan çəkinmək. Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *