İbadətin şirinliyi 1. İbadətin səhihliyinin amilləri. Höccətül-İslam Seyid Zahir Cavadov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *