Həyatın açarları 9. Güvənc və etimad məharəti. İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *