Həyatın açarları 42. Əf və bağışlamaq məharəti. İlahiyyatçı Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *