Həyatın açarları 4. Susmaq məharəti. Quran və hədislərdə İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *