Həyatın açarları 26. Gözəl əhval-ruhiyyəyə malik olmaq. İlahiyyatçı Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *