Həyatın açarları 22. Şükr etmək adəti. İlahiyyatçı Tofiq Əsədov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *