Fiqhi müzakirə 14. Ayə və rəvayətlərdə qüslün dəlillləri.. Höccətül-İslam Eldar Əlihüseynzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *