Əsmaul-Hüsna 11. Allah-təalanın Rəbb adının mənası. İlahiyyatçı Anar Sultanov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *