Əqidə əsasları 30. Feillərdə tövhid və şirkin mənası. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *