Əqidə əsasları 29. Feillərdə tövhid və şirk. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *