Əqidə əsasları 28. Feillərdə tövhid və səbəb-nəticə qanunu. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *