Əqidə əsasları 26. Allahın təkliyinin ( tövhidin ) mənası. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *