Əqidə əsasları 23. Dinin üç sahəsinin bir – birindən fərqləri. Höccətül-İslam Ustad Saivər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *