Əhli-Beyt şairləri və şeirləri 1. Əhli-Beyt (ə) şairi, Şöhrət Səqqanın təqdimatında.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *