Doğru olanlarla birgə 16. Saleh insanların əməllərinə tabe olmaq. Höccətül-İslam Səid Həbibzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *