Bəşarət 30. Məhdəviyyət ayələri -29 ( Hud 8 ). Höccətül-İslam Firuz Yaşaroğlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *