Bəndəlik zirvəsi 2. Bəndəlik məqamında ibadətin yeri. 2-ci hissə. Dr. Qeysər Əzizzadə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *